Årsrapporter

Se Aller-koncernens seneste og tidligere årsrapporter

Aller-koncernens årsrapporter dækker over Aller A/S som helhed samt de enkelte delkoncerner på tværs af hele Norden.

Årsrapport 2022/23

Årsrapport 2021/22

Årsrapport 2020/21

Årsrapport 2019/20

Årsrapport 2018/19

Årsrapport 2017/18

Årsrapport 2016/17

Årsrapport 2015/16

Årsrapport 2014/15

Årsrapport 2013/14

Årsrapport 2012/13

Allerdk_pil

Samfundsansvar

Se vores seneste og tidligere CSR-rapporter

Her findes Aller koncernens Corporate Social Responsibility-rapport for regnskabsåret samt tidligere år, og dermed ligeledes koncernens samfundsredegørelse i henhold til årsregnskabslovens (ÅRL) §99a samt 99b omkring kønsmæssig sammensætning.

CSR-rapport 2022/23

CSR-rapport 2021/22

CSR-rapport 2020/21

CSR-rapport 2019/20

CSR-rapport 2018/19

CSR-rapport 2017/18

Code of conduct

Vores adfærdskodeks

Vores Code of Conduct er vores adfærdskodeks, der beskriver vores principper og retningslinjer, og hvad de betyder for os som selskab, medarbejdere og forhold til omverden. Code of Conduct er en etisk og juridisk ramme for vores daglige aktiviteter og beslutninger – og giver vejledninger til håndtering af potentielt udfordrende situationer. 

Dataetik

Vores politik for dataetik

Vores politik for dataetik (Data Ethics Policy) sætter rammerne omkring indsamling og håndtering af data. Dokumentet udgør en etisk ramme for vores daglige aktiviteter og beslutninger