Samfundsansvar

Se vores seneste og tidligere CSR-rapporter

Her findes Aller koncernens Corporate Social Responsibility-rapport for regnskabsåret samt tidligere år, og dermed ligeledes koncernens samfundsredegørelse i henhold til årsregnskabslovens (ÅRL) §99a samt 99b omkring kønsmæssig sammensætning.

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

Code of conduct

Vores adfærdskodeks

Vores Code of Conduct er vores adfærdskodeks, der beskriver vores principper og retningslinjer, og hvad de betyder for os som selskab, medarbejdere og forhold til omverden. Code of Conduct er en etisk og juridisk ramme for vores daglige aktiviteter og beslutninger – og giver vejledninger til håndtering af potentielt udfordrende situationer.